Dlaczego szkolenie bhp jest ważne?


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to termin, obok którego zarówno pracownik, jak i pracodawca nie może przejść obojętnie. Chodzi bowiem o zagwarantowanie jak najlepszych warunków pracy. Nie tylko komfortowych, ale i bezpiecznych. Jeżeli tak się nie stanie, może to wiele kosztować tak jednych, jak i drugich. Pochłania to wiele kosztów, jak i zdrowia. Ponieważ zdrowie jest bezcenne, to żadne zadośćuczynienie nie jest w stanie zrekompensować poważnego uszczerbku. Nie jest to dobre dla samej firmy, która może wpaść w tarapaty finansowe i to na tyle poważne, że będzie zmuszona ogłosić niewypłacalność. Toteż kodeks pracy kładzie na pracodawcy obowiązek zapoznania każdego niewykwalifikowanego pracownika z szkolenia bhp poznań. W celu uzupełnienia wiedzy konkretnej osoby stosuje się więc szkolenia, które zapoznają ją z możliwymi niebezpieczeństwami i zagrożeniami w pracy. Jest to również istotne dla samego pracownika. Dzięki temu uniknie on niepewnych sytuacji, będzie wiedział jak zachować się w sytuacjach zagrożenia dla swojego zdrowia i życia, a także jak zaradzić takiemu zagrożeniu w przypadku innej osoby, co może okazać się o tyle przydatne, że nie zakończy swojej kariery przedwcześnie, a zarobione przez siebie pieniądze będzie przeznaczać na swoje marzenia, a nie na leczenie.

Polecane: ekranypcv.pl